SIOE GEFFYLAU a CHWN  LLANNERCH-Y-MEDD  HORSE and DOG SHOW

Cysylltu a ni / Contact Us

Rhaglenni / Schedules

41af Sioe Geffylau a Chŵn Flynyddol

Llannerch-y-medd

41st Annual Horse and Dog Show 2017

Dydd Sadwrn Mehefin 17 / Saturday June 17

Beirniadu i ddechrau am 9.30 y bore

Judging to commence at 9.30 prompt