SIOE GEFFYLAU a CHWN  LLANNERCH-Y-MEDD  HORSE and DOG SHOW

Cysylltu a ni / Contact Us

Rhaglenni / Schedules

42il Sioe Geffylau a Chŵn Flynyddol

Llannerch-y-medd

42nd Annual Horse and Dog Show 2018

Dydd Sadwrn Mehefin 16/ Saturday June 16

Beirniadu i ddechrau am 9.30 y bore

Judging to commence at 9.30 prompt