Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

  

Adref

Home

Newyddion

News

Cynghorwyr

Councillors

Cofnodion

Minutes

Mynwent

Cemetery

Harbwr

Harbour

Cysylltu

Contact

 

Cofnodion 2015/16 Minutes

 

Cofnodion 20-4-2015 Minutes

Cyfarfod Arbenning Rhyd y Groes 27-4-2015 Rhyd y Groes Special Mtg

Cofnodion 18-5-2015 Minutes

Cofnodion 15-6-2015 Minutes

Cofnodion 20-7-2015 Minutes

Cofnodion 21-9-2015 Minutes

Cofnodion 19-10-2015 Minutes

Cofnodion 16-11-2015 Minutes

Cofnodion 14-12-2015 Minutes

Cofnodion 18-1-2016 Minutes

Cofnodion 15-2-2016 Minutes

Cofnodion cfod brys  2-3-2016 Solar farm minutes

Cofnodion 21-3-2016 Minutes