Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

  

Adref

Home

Newyddion

News

Cynghorwyr

Councillors

Cofnodion

Minutes

Mynwent

Cemetery

Harbwr

Harbour

Cysylltu

Contact

 

Cofnodion 2014/15 Minutes

 

Cofnodion 14-4-2014 Minutes

Cofnodion  19-5-2014 & 29-5-2014 Minutes

Cofnodion 16-6-2014 Minutes

Cofnodion 28-7-2014 Minutes

Cofnodion 15-9-2014 Minutes

Cofnodion Cynllunio 13-10-2014 Planning Minutes

Cofnodion 20-10-2014 Minutes

Cofnodion 17-11-2014 Minutes

Cyfarfod Arbenning Wylfa 26-11-14 Special Meeting Wylfa

Cofnodion 15-12-2014 Minutes

Cofnodion 19-1-2015 Minutes

Cofnodion 16-2-2015 Minutes

Cofnodion 16-3-2015 Minutes

Cyfarfod Arbennig LDP 23-3-2015 LDP Special Meeting