Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

 

Adref

Home

Newyddion

News

Cynghorwyr

Councillors

Cofnodion

Minutes

Mynwent

Cemetery

Harbwr

Harbour

Cysylltu

Contact

 

Aelodau / Members

Mae 11 aelod i Gyngor Cymuned Llanbadrig.

There are 11 members of the Llanbadrig Community Council.

 

*Noder bod y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn aelod o phob is-bwyllgor /

 Please note that the Chair and Vice Chair are members of all sub-committees

 

Enw / Name

 

Ardal / Area

 

Is-bwyllgorau / Sub-committees

Derek Owen

Cemaes

Cadeirydd/Chair*

Elfed Jones

Cemaes

Is-Gadeirydd-Vice Chair*

Marilyn Hughes

Padrig

Cyllid/Finance

Goleuadau Nadolig/Christmas Lights

Cwynion/Complaints (Cadeirydd / Chair)

Brian Potter

Padrig

 

Julia Dobson

Cemaes

Cyllid/Finance

Cwynion/Complaints

Cynllunio / Planning

Caeau Chwarae / Play Fields

Tony Hughes

Cemaes

Cyllid/Finance (Cadeirydd/Chair)

David Livingstone

Cemaes

Cyllid/Finance

Cwynion/Complaints

Jack Longman

Cemaes

Pentref/Village

Goleuadau Nadolig/Christmas Lights

Carys Davies

Cemaes

Pentref/Village

Caeau Chwarae / Play Fields

Dei Owens

Cemaes

Pentref/Village

 

 

Cynrychiolaeth ar bwyllgorau allannol / Representation on external committees –

Clwb Peldroed Cemaes Football Club – Dei Owens

Clwb Ffitrwydd / Fitness Club – Dei Owens

Cae Chwarae Cemaes Play Field –

Cae Chwarae Tregele Play Field – Julia Dobson

Horizon (PLG) – Elfed Jones, Derek Owen

 

Cynghorwyr Sirol / Anglesey County Councillors

Mae tri aelod yn cynrychioli ardal Twrcelyn sef: / Three members represent the Twrcelyn Ward:

  • Aled Morris Jones
  • Wil Hughes
  • Richard Owain Jones

 

Manylion Cyswllt Cyngor Cymuned Llanbadrig / Llanbadrig Community Council Contact details –

Dylai unrhyw ohebiaeth gael ei gyfeirio at sylw’r Clerc. / All correspondence should be addressed for the attention of the Clerk –

 

Carli Evans-Thau

Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

Y Llyfrgell

Lon Glascoed

Cemaes

Ynys Mon LL670NH

 

 

Llanbadrig@live.co.uk