Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

  

Adref

Home

Newyddion

News

Cynghorwyr

Councillors

Cofnodion

Minutes

Mynwent

Cemetery

Harbwr

Harbour

Cysylltu

Contact

 

 

Manylion Cyswllt Cyngor Cymuned Llanbadrig / Llanbadrig Community Council Contact details –

Dylai unrhyw ohebiaeth gael ei gyfeirio at sylw’r Clerc. / All correspondence should be addressed for the attention of the Clerk –

 

Carli Evans-Thau

Cyngor Cymuned Llanbadrig Community Council

Y Llyfrgell

Lon Glascoed

Cemaes

Ynys Mon LL670NH

 

 

Llanbadrig@live.co.uk